Houston Football: Las Vegas Bowl Day 4

Houston Football: Las Vegas Bowl Day 4

.

https://twitter.com/D_D_Bass/status/809863292059414528


https://twitter.com/UHpres/status/809808764186533888

https://twitter.com/lilcoconutoil/status/809874489802489856

https://twitter.com/RepAlvarado145/status/809875388625252352

https://twitter.com/UHpres/status/809886416024915968

https://twitter.com/DennisDman44/status/809888980250595328
https://twitter.com/UHCougarFB/status/809891564629544961

https://twitter.com/UHCougarFB/status/809900939352023040

https://twitter.com/UHCougarFB/status/809902694156505088

https://twitter.com/Pardee_Time/status/809908169841311744

https://twitter.com/UHCougarFB/status/809910996865122304

https://twitter.com/Pardee_Time/status/809914337422811136

https://twitter.com/KPRC2Lainie/status/809918509610217472

https://twitter.com/American_FB/status/809929860890009601

https://twitter.com/UHCougarFB/status/809930181561315328

https://twitter.com/UHCougarFB/status/809932212053233664

https://twitter.com/alexm_brown/status/809932838027935744

https://twitter.com/LasVegasBowl/status/809932872932945921

https://twitter.com/KPRC2Lainie/status/809941341270441985

https://twitter.com/Joseph_Duarte/status/809942598060097536

https://twitter.com/Joseph_Duarte/status/809943270159564800

https://twitter.com/UHpres/status/809943818489298944

https://twitter.com/UHouston/status/809946781681385472

https://twitter.com/Joseph_Duarte/status/809947806211313664
https://twitter.com/ItsMeBWill_/status/809949248473153537
https://twitter.com/Joseph_Duarte/status/809954972473274368

https://twitter.com/UHouston/status/809968426345201664

https://twitter.com/UHouston/status/809971161572528128

https://twitter.com/UHCougarPride/status/809975397035061249

https://twitter.com/WilderCollin/status/809984098047397888
https://twitter.com/UHouston/status/809986910965866496


Embedded Video

https://twitter.com/UHCougarFB/status/809841700856164352
https://twitter.com/Joseph_Duarte/status/809853404184920064
https://twitter.com/Joseph_Duarte/status/809853822445064192
https://twitter.com/Joseph_Duarte/status/809854287710810112
https://twitter.com/UHCougarFB/status/809854351325810688
https://twitter.com/Joseph_Duarte/status/809855056174452736
https://twitter.com/10justscored/status/809916351267487745
https://twitter.com/KPRC2Lainie/status/809941804833337344
https://twitter.com/Joseph_Duarte/status/809942567735308292
https://twitter.com/UHouston/status/809942720546422784
https://twitter.com/Joseph_Duarte/status/809947656369733634
https://twitter.com/Joseph_Duarte/status/809954092390883328
https://twitter.com/CoogNation4/status/809954430351130624